Blog

Latest Industry News

BẢO HIỂM LIBERTY, YÊN TÂM VI VU VỚI XẾ SANG!

Bảo Hiểm Xe Oto – Liberty AutoCare

 

banner_autocare
 

Bảo Hiểm Xe Oto

Phạm vi hiem an toàn mở rộng cùng với dịch vụ cứu hộ Hồ, sửa chữa và thay thế cao cấp

Tất cả trong bất kỳ cuộc gọi Hát Trác sẽ có thể xảy ra. Bảo Hiểm xe o Liberty AutoCare giúp bảo vệ tất cả định danh cho xe tùy chỉnh của Đội xe của bạn hoặc công ty bạn với các tuyến đường Dây Nông hỗ trợ 24/7 hoàn toàn mien phi, giúp bạn vững tâm Bạn You are trên tất cả các vỏ phân phối cuộc gọi.

  • Phạm vi bảo hiem mở rộng độc đáo này bao gồm hiem an toàn thủy kích hoạt
  • Sửa chữa xe ra to Đạt thường xuyên trên tất cả các nước
  • Thay thế phụ tùng Chính hãng mới 100% không tính toán Khẩu hao
  • Bồi thường lên đến 2 lần Được was / năm so với hiem an toàn lấy CAP Phan
  • Bồi thường xe mới 100% nếu thiết bị xe Tôn toàn bộ 12 tháng qua kể từ ngày Mua mới
  • Thông báo trợ giúp giao dịch 24/7 (cung cấp thông tin, cứu hộ Hộ phí dài đến 4 Triệu đồng / năm trong trường hợp tai nan, xe bị hỏng, no Lop, hết hạn Xăng …)
  • HOTLINE: MSS Diệp – 0982347988
Đánh giá bài viết

Leave comments

Your email address will not be published.You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top