Lexus báo cáo bán hàng tháng 10 năm 2014

Đăng bởi: Bau Ken | Ngày viết: November 5, 2014

 bao-cao-ban-hang-lexus-10-2014

 

Hiện tại chưa có bản cung cấp báo cáo chi tiết nào về thông tin bán hàng của Lexus Việt Nam cũng như thị trường Nhật Bản trong tháng 10, chúng tôi mới nhận được tin từ Lexus Hoa Kỳ, sau đây là bản báo cái bán hàng tháng 10/2014 của họ. Chúng ta cùng tham khảo xem thị trường bên đó như thế nào ?

Hoa Kỳ

Lexus Hoa Kỳ đã báo cáo tổng doanh số 23.355 trong tháng Mười năm 2014, một sự cải thiện 2,8% so với năm ngoái – đây là phân tích mô hình so sánh giữa năm 2014 và năm 2013:

  THÁNG Năm ngày (* DSR)
  2014 2013 % CHG * 2014 2013 % CHG *
CT 1158 842 37,5 14.743 12.282 20.0
HS 0 2 -100,0 0 5 -100,0
IS 3771 3570 5.6 40.809 25.630 59,2
ES 5932 5997 -1.1 58.842 58.073 1.3
GS 1365 1293 5.6 17.617 15.548 13.3
LS 778 1055 -26,3 6682 8624 -22,5
LFA 0 2 -100,0 15 20 -25,0
Tổng số xe 13.004 12.759 1.9 138.708 120.182 15.4
RX 8057 7979 1.0 84.273 81.258 3.7
GX 1936 1498 29,2 17.935 8603 108,5
LX 358 483 -25,9 3122 3436 -9.1
Tổng số xe tải 10.351 9960 3.9 105.330 93.297 12,9
Tổng số bán hàng 23.355 22.719 2.8 244.038 213.479 14,3

Xin lưu ý, tất cả các tỷ lệ phần trăm được tính theo doanh số bán hàng ngày Rate (DSR), sẽ đưa vào tài khoản số ngày trong tháng mà các đại lý có thể bán xe ô tô. Tháng 10 năm 2014 đã có 27 ngày bán hàng, tháng 10 2013 đã có 27 ngày kể từ ngày bán.

Tháng Mười đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp tăng doanh số bán hàng, làm cho nó có một năm đầy tăng trưởng.

Nhìn vào bảng phân tích chúng ta có thể dễ thàng thấy được biến đổi mạng mẽ giữa năm 2013 và 2014, đặc biệt là đối với các dòng xe CT và GS.

Còn đối với doanh thu bán hàng thì hiện tại Lexus đã bị bỏ qua bởi BMW và Mercedes vì có doanh thu bán hàng rất mạnh.

 

Lexus báo cáo bán hàng tháng 10 năm 2014
5 3 votes

Hotline : 093 2747 999