Blog

Latest Industry News

Lexus NX – Thử nghiệm và so sánh

Lexus Mỹ hợp tác với AMCI Testing , một trong những công ty ô tô thử nghiệm độc lập có uy tín nhất trên thế giới, để so sánh mức độ hứng thú của người tiêu dùng của Lexus NX & Audi Q5.

 

Thú vị nhìn thấy một cái gì đó rất chủ quan được định lượng trong bất kỳ cách nào, dù bất cứ cái nhìn chia thứ hai của hai mô hình side-by-side và rất dễ dàng để xem đó sẽ là thú vị hơn.

 

Lexus NX – Thử nghiệm và so sánh
4.75 4 votes

Leave comments

Your email address will not be published.You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top