Blog

Latest Industry News

Video giới thiệu Lexus GS F 2016

Giới thiệu video lexus GS F 2016

Dưới đây là video giới thiệu Lexus GS F thể hiện tại Detroit Auto Show sáng ngày 13/01/2015:

Ngoài ra còn có bảy phút của B-roll trong cảnh quay video – nó hoàn toàn im lặng, nhưng quan sát chúng ta dễ thấy rất nhiều góc độ tốt. Cuối cùng, đây là cuộc họp báo đầy đủ từ trước ngày hôm nay với Lexus USA tổng giám đốc Jeff Bracken giới thiệu GS F ở Detroit.

 

Đây là lần đàu thiên Leuxus giới thiệu GS F phiên bản mới nhất. Trong hình dạng cuối cùng của nó F không thay đổi một điều về một chiếc xe Lexus-nó thay đổi tất cả mọi thứ.

 

Từ V8 mà ra mắt nó, với sáu piston calipers lớn mà mang nó ngừng lại, gần như mọi yếu tố duy nhất của GS F là mục đích xây dựng để cung cấp một kinh nghiệm lái xe, bạn không bao giờ mong đợi từ một chiếc Lexus với bốn cửa.

 

Video giới thiệu Lexus GS F 2016
5 4 votes

Leave comments

Your email address will not be published.You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top